No. Unduh Panduan dan Aturan Tautan
1. Panduan PKL Unduh
2. Panduan Tugas Khusus Unduh
3. Panduan Tugas Akhir 2020 Unduh
4. Template Tugas Akhir Unduh
5. Formulir Tugas Khusus Semester Gasal 2022/2023 Unduh
6. Template Proposal Praktik Kerja Lapangan (Kelas P) Unduh
7. Panduan Pengarahan MK PRA TA 2022  Unduh
8.  Panduan Pengarahan MK TA 2022 Unduh
9.  Buku Pedoman 2022 Unduh